เข้าระบบ

รับ-ส่งไฟล์เอกสาร Online สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

กระทรวงวัฒนธรรม

Login (ชื่อเข้าระบบ) : *
   
Password (รหัสผ่านเข้าระบบ): *
   

หมายเลขโทรศัพท์ไอพีโฟน กระทรวงวัฒนธรรม (คลิ๊กที่นี่)

พัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โทร. 043245013 , 043245014
[ผู้ดูแลระบบ : อดิศักดิ์ อุดมทรัพย์ โทร. 089-276-6899]
http://cd.m-culture.go.th/kkonline