เข้าระบบ

รับ-ส่งไฟล์เอกสาร Online สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

กระทรวงวัฒนธรรม

บุคลากร สวจ.ขอนแก่นทุกท่าน..โปรดทราบ

กรุณาเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวในระบบ E-Mail ของท่านด่วนที่สุด
ภายในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 เพื่อรวบรวมรายชื่อแจ้งกระทรวงต่อไป
รายละเอียดดังไฟล์เอกสารที่แนบ
คำแนะนำสำหรับการแก้ไขข้อมูล (คลิ๊กที่นี่)
รายชื่อเมล์แต่ละบุคคล (คลิ๊กที่นี่)
เข้าระบบ kkonline (คลิ๊กที่นี่)
หมายเหตุ กระทรวงไอซีทีอนุญาตุให้ส่งเอกสารราชการได้เฉพาะระบบเมล์ที่ทางราชการรับรองเท่านั้น
ระบบเมล์ในราชการกระทรวงวัฒนธรรม คือ http://mail.m-culture.go.th คลิ๊กที่นี่
พัฒนาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โทร. 043245013 , 043245014
[ผู้ดูแลระบบ : อดิศักดิ์ อุดมทรัพย์ โทร. 089-276-6899]
http://cd.m-culture.go.th/kkonline