ข้อมูลพิกัดตำแหน่งบนแผนที่ภูมิศาสตร์

[พิกัด-x พิกัด-y เป็นค่าในระบบแผนที่ท้องถิ่น Indian Thailand] [เส้นรุ้ง-เส้นแวง เป็นค่าในระบบแผนที่สากล WGS-84]

อำเภอ     

ลำดับที่
รหัสข้อมูล
ประเภทข้อมูล
โซน
พิกัด-x
พิกัด-y
เส้นรุ้งที่
เส้นแวงที่
แผนที่
ตำบล
อำเภอ
ชื่อข้อมูล
203
40_06_43
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
48 Q
256055
1776381
N 16.05804
E 102.71585
บ้านไผ่
เมืองขอนแก่น
204
40_06_53
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
48 Q
269729
1819470
N 16.44863
E 102.83934
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
206
40_06_56
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
48 Q
268359
1818648
N 16.44107
E 102.82660
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
211
40_25_50
ศาสนสถาน
48 Q
269141
1814988
N 16.40809
E 102.83429
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
213
40_25_51
ศาสนสถาน
48 Q
269711
1817472
S 16.43058
E 102.83937
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
215
40_25_52
ศาสนสถาน
48 Q
269291
1816260
N 16.41959
E 102.83556
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
217
40_25_53
ศาสนสถาน
48 Q
270993
1817148
N 16.42778
E 102.85141
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
219
40_25_54
ศาสนสถาน
48 Q
265168
1834504
N 16.58399
E 102.79511
บ้านค้อ
เมืองขอนแก่น
223
40_25_56
ศาสนสถาน
48 Q
267946
1818888
N 16.44320
E 102.82271
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
225
40_25_57
ศาสนสถาน
48 Q
267935
1819346
N 16.44734
E 102.82256
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
226
40_25_58
ศาสนสถาน
48 Q
267288
1817782
N 16.43315
E 102.81666
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
227
40_30_3
สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม
48 Q
267108
1818914
N 16.44335
E 102.81486
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
228
40_26_19
พิพิธภัณฑ์
48 Q
274632
1816916
N 16.42605
E 102.88549
พระลับ
เมืองขอนแก่น
229
40_25_60
ศาสนสถาน
48 Q
264197
1819320
N 16.44674
E 102.78757
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
230
40_06_79
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
48 Q
264735
1818464
N 16.43906
E 102.79270
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
231
40_05_4
สมาคม/มูลนิธิ/ชมรม
48 Q
269879
1817060
N 16.42687
E 102.84099
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
239
40_25_61
ศาสนสถาน
48 Q
274632
1816919
N 16.42605
E 102.88549
พระลับ
เมืองขอนแก่น
240
40_10_6
ทัศนศิลป์
48 Q
269141
1814988
N 16.40809
E 102.83429
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
241
40_26_20
พิพิธภัณฑ์
48 Q
269141
1814988
N 16.40809
E 102.83429
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
242
40_11_1
เอกสารหนังสือ
48 Q
269141
1814988
N 16.40809
E 102.83429
เมือง
เมืองขอนแก่น
243
40_29_6
อนุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน
48 Q
269358
1818725
N 16.44186
E 102.83595
ในเมือง
เมืองขอนแก่น
244
40_25_59
ศาสนสถาน
48 Q
265903
1818268
N 16.43740
E 102.80365
บ้านเป็ด
เมืองขอนแก่น
247
40_20_19
ศิลปการแสดงและดนตรี
48 Q
241967
1834416
N 16.58078
E 102.57780
สาวะถี
เมืองขอนแก่น

[จำนวนข้อมูล 865 รายการ]

<หน้าก่อนนี้ หน้า 5 หน้าถัดไป>

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18